Cysylltu â ni

I gael gwybodaeth bellach am SEEC, cysylltwch â chyfarwyddwr y prosiect, Simon Neill (s.p.neill@bangor.ac.uk) neu reolwr y prosiect Wenna Jones (wenna.lloyd-jones@bangor.ac.uk). Mae’r ddau yn yr:

Ysgol Gwyddorau Eigion
Prifysgol Bangor
Canolfan Forol Cymru
Porthaethwy
LL59 5AB