Croeso i’r Ganolfan Ynni Effeithlon Craff (SEEC)

Mae SEEC yn ganolfan ymchwil gwerth £7M yn gweithio ar draws tri sector ynni carbon isel: ynni morol, ynni niwclear a strwythurau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon. Mae’r tair thema wedi’u cydgysylltu gan hyb seiberseilwaith cyffredin.

Mae SEEC wedi derbyn £4.6M o gymorth ariannol gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO).